Jelenia Góra, 2019-04-04

Szanowni Państwo
Rodzice /Opiekunowie
Uczniów ZSOiT
w Jeleniej Górze

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 08 do 09 kwietnia 2019 r. za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w naszej placówce, w związku z podjęciem akcji strajkowej przez pracowników szkoły.
O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie poprzez stronę internetową placówki i dziennik elektroniczny.

Dyrektor
Elwira Kozak