projekt na Facebooku

„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów” realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna
Celem naszego projektu jest podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej, poznanie nowych metod i narzędzi pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to szczególnie ważne, gdyż w ZSO i T co roku jest więcej takich uczniów a placówka nie ma statusu szkoły integracyjnej. Projekt daje możliwość uczestniczenia w warsztatowych formach szkoleniowych za granicą. Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej będzie oznaczało jednoczesne podniesienie jakości pracy szkoły oraz jakości pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Poznanie systemu edukacji oraz systemu wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kraju partnerskim – Hiszpanii, będzie dodatkowym atutem udziału w projekcie. Z wiedzy nabytej podczas kursów oraz job shadowing będzie można skorzystać w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w pracy szkoły dotyczącej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.