PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze na lata 2020 2023  progr.2020- 23_org

Wyniki naboru na księgową: wyniki naboru

Dokumenty: pomoc świąteczna

Oświadczenie o dochodach za 2020r.

zał. Nr 4a- wniosek dla emerytów i rencistówzał.

Nr 4a -wniosek dla pracowników

Dokumenty: wczasy turystyczne

zał.Nr 6 -wniosek o dofinansowanie wypoczynku-2021

zał.Nr 3 -oświadczenie o dochodach.2020