Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa

To idealny wybór dla osób, które lubią chemię i biologią. Na lekcjach na pewno nie będziesz się nudzić! Praktyczne zajęcia w profesjonalnym laboratorium, ciekawe doświadczenia i szerokie perspektywy pracy w branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu to tylko część atutów, dla których warto zdecydować się na ten kierunek w naszym technikum!

DOKUMENTY UZYSKIWANE PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły.
 2. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane przez OKE po zdanym egzaminie.
 3. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 4. Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak:

 • wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów,produktów i materiałów pomocniczych
 • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych
 • pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych
 • wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych

OKRES KSZTAŁCENIA:

4 lata – absolwenci gimnazjum

5 lat -absolwenci szkoły podstawowej

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Egzamin zawodowy dla absolwenta gimnazjum:

A.59. Przygotowywanie sprzętu,odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

A.60. Wykonywanie badań analitycznych.

Egzamin zawodowy dla absolwenta szkoły podstawowej:

CHEM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

CHEM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

PERSPEKTYWY PRACY LUB/I DALSZA NAUKA PO TECHNIKUM

Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak:

 • laboratoria przemysłowe
 • laboratoria wykonujące analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu,np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego
 • laboratoria prowadzące badania związane z ochroną środowiska
 • laboratoria badawcze i specjalistyczne

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • podstawy technik laboratoryjnych
 • podstawy chemii analitycznej
 • materiałoznawstwo
 •  badania bioanalityczne i środowiskowe
 • język obcy w praktyce laboratoryjnej
 • techniki laboratoryjne
 •  analityka chemiczna i środowiskowa oraz bioanalityka
 • praktyka zawodowa

EGZAMIN W TECHNIKUM

PRAKTYKI ZAWODOWE

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

CHEM.03 odbywa się w klasie III,  CHEM.04 odbywa się w klasie V w semestrze zimowym.
Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praktyki zawodowe 6 tygodni odbywają się w II semestrze II klasy (3 tyg.) oraz w II semestrze III klasy (3 tyg.) dla absolwentów gimnazjum, w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
Praktyki zawodowe 8 tygodni odbywają się w I semestrze III klasy, w II semestrze IV klasy, oraz w I semestrze V klasy dla absolwentów szkoły podstawowej, w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
NASZE MOCNE STRONY

 • przyjazna atmosfera

 • indywidualne podejście do ucznia

 • ciekawie prowadzone lekcje

 • profesjonalnie wyposażone pracownie

 • zajęcia w małych grupach

 • atrakcyjna oferta,

 • dodatkowe zajęcia