PEDAGOG SZKOLNY

mgr Bożena Fijałkowska

 Zapraszam

Uczniów i Rodziców do kontaktów

w godzinach pracy:

Poniedziałek  –  9.00 – 14.00 

Wtorek  –  8.00– 13.00 

Środa  –  9.00  – 14.00   

Czwartek  –  8.00 – 13.00 

Piątek  –  8.30  – 13.30  

Tel. 75 75 228 81

W przypadku konieczności umówienia się indywidualnie poza wyznaczonymi godzinami – proszę o wcześniejsze uzgadnianie terminu spotkania przez dziennik elektroniczny bądź telefonicznie.

Drogi Uczniu, jeżeli:

 • jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz, jak z niej wyjść
 • szukasz pomocy w radzeniu sobie ze stresem,
 •  chcesz z kimś porozmawiać,
 •  masz problemy rodzinne,
 •  znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz porady w wyborze zawodu lub dalszego kształcenia,
 • chcesz pomóc drugiej osobie, ale nie wiesz jak,

zwróć się do pedagoga szkolnego !

 

Drogi Rodzicu, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka i chcesz o tym porozmawiać,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • twoje dziecko potrzebuje wsparcia ze strony szkoły,
 • potrzebujesz informacji na temat instytucji wspomagających rodzinę.

Zapraszam !

Natomiast poniżej są przedstawione miejsca pomocy i wsparcia poza szkoła,  z której również  można skorzystać.

 Miejsca udzielające pomocy i wsparcia:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jeleniej Górze ul. Wolności 254 tel. 75 647 30 01 (3) lub 533 991 796

Oferta:   warsztaty wspierające rozwój uczniów, doradztwo edukacyjno – zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, konsultacje i porady, terapia (indywidualna, rodzinna, grupowa), zajęcia dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze, mediacje rodzinne, wydawanie orzeczeń i opinii

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Cieplicka 69/71   Jelenia Góra  tel. 756435700

Oferta: bezpłatne świadczenia ambulatoryjne w zakresie opieki psychiatrycznej  i psychologicznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin w zakresie:

 • zaburzeń odżywiania (np. anoreksja, bulimia)
 • zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń zachowania i emocji

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar” w Jeleniej Górze 75 647 33 90 (91, 92) ul. Wolności 70, Jelenia Góra

Oferta:  kompleksowy program pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, leków, komputera i innych urządzeń multimedialnych, zakupów, hazardu (porady i konsultacje, diagnoza problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy, w tym oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków terapii stacjonarnej, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich, interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych, grupa wsparcia dla młodzieży), opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Placówka zawiera dwa gabinety specjalistyczne. W skład tych poradni wchodzą: Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych, Poradnia Leczenia Uzależnień. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy rejestracji.

Aby uzgodnić termin do specjalisty potrzebne będą: dokument tożsamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja Jana Pawła II 7 Jelenia Góra  tel. 75 752 39 51

Oferta:

 • wsparcie finansowe dla rodziny (zasiłki stałe, okresowe i celowe);
 • poradnictwo specjalistyczne (bezpłatne porady prawne, poradnictwo psychologiczne);
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) (szeroki zakres usług m.in. opieka nad dzieckiem, zajęcia terapeutyczne, wsparcie rodziny w codziennych obowiązkach)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w budynku MOPS w Jeleniej Górze:

Telefon: 75/6439100;  607550453;  607550484  E-mail:oikjg@onet.eu

Czynny: pon.-pt. 8.00 – 20.00

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Pomoc medyczna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Utraty – żałoba, żal
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • bezdomność, samotność, rozwody, izolacja, ofiary handlu ludźmi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Podchorążych 15  Jelenia Góra  tel. 75 64 73 277

Oferta:

 • wsparcie finansowe dla rodziny (dodatki, zasiłki);
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych/terapeutycznych;dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (np. zakup tabletu z pro-gramem do komunikacji);
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 

DOPALACZE – gdzie szukać pomocy?

800 060 800   Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
116 111   Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100   Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12   Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
112   Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

 

Poradnik dla Rodziców dorastających dzieci.

http://www.1liceum.info/uploads/pliki/pedagog/rodzice_spreed_01_2014.pdf