Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. (cyfrowobezpieczni.pl)

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. (https://www.cyfrowobezpieczni.pl/)

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły biorą udział w szeregu inicjatyw promujących bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.

Przystąpienie do projektu: https://zsoit.jgora.pl/cyfrowobezpieczni-pl/

Kodowanie w naszej szkole (5-11.12.2016)ł https://zsoit.jgora.pl/kodowanie-w-zso-i-t/

Zajęcia i wystawa o prawie autorskim: https://zsoit.jgora.pl/prawo-autorskie/

Dzieł Bezpiecznego Internetu (luty 2017) : https://zsoit.jgora.pl/dzien-bezpiecznego-internetu/

Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistoów (9.03.2017): https://zsoit.jgora.pl/egie-2017/

Konkurs fotograficzny Creative Commons: https://zsoit.jgora.pl/konkurs-fotograficzny-creative-commons/

Spotkanie z przedstawicielem Policji (12.04.2017): https://zsoit.jgora.pl/spotkanie-z-przedstawicielem-policji-cyberprzemoc/

Międzynarodowy Dzień Książki i Prawa Autorskiego (22.04.2017): https://zsoit.jgora.pl/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-i-prawa-autorskiego/