Przedmioty punktowane

Na podstawie art.154 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe z dn.14.12.2016r dyrektor ZSOiT  w Jeleniej Górze informuje o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

III Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w ZSOiT

we wszystkich oddziałach liceum: język polski i matematyka oraz:

klasa artystyczno lingwistyczna – historia, j.angielski

klasa psychologiczna- biologia, wos

biologiczno-chemiczna -biologia, chemia

usportowiona- wychowanie fizyczne, biologia

Technikum w ZSOiT

we wszystkich oddziałach technikum:  język polski i matematyka oraz:

technik analityk – chemia, biologia