Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Liceum Ogólnokształcące.

język polski, matematyka oraz dodatkowo:

klasa lingwistyczna – historia, język angielski (najwyższa ocena)

klasa usportowiono-turystyczna – biologia, wychowanie fizyczne

klasa biologiczno-chemiczna – biologia, chemia

klasa psychologiczna – biologia, wiedza o społeczeństwie

Technikum.

język polski, matematyka oraz dodatkowo:

technik analityk – chemia, biologia