Tytuł „Łatwe zapominanie” zawiera w sobie trzy ważne pytania, na które będziemy chcieli odpowiedzieć praktycznie w czasie prowadzonych warsztatów i „anarchizujących” zajęć integracyjnych. Przez anarchię rozumiemy tu rozbicie kodu izolacji, banału zajęć pozalekcyjnych, przeciwstawienie ryzyka tkwiącego w realności fikcyjnemu napięciu emocjonalnemu wynikającemu z obcowania z komputerem, np. gry komputerowe, fałszywe przyjaźnie fejsbukowe.

E-book: https://issuu.com/stowarzyszenieteatralneteatrcinema/docs/latwe_zapominanie_teatr_cinema_2015