Akademia dla Rodziców umożliwia naukę umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, motywowania do nauki, refleksję nad własną postawą wychowawczą oraz  wymianę doświadczeń. Rodzice  będą mogli otrzymać wiele cennych wskazówek pomocnych w trudnym procesie wychowania zważywszy na okres dojrzewania.

Na zajęciach poruszane są m.in. takie tematy jak:

  • jak zrozumieć zachowania i potrzeby dziecka
  • jak radzić sobie z trudnymi emocjami w relacji z dzieckiem
  • jak stawiać granice nie tracąc kontaktu z dzieckiem
  • jak rozwiązywać konflikty i nie dopuszczać do wielkich wojen
  • jak wychowywać i skutecznie budować porozumienie bez przemocy
  • jak wspierać własne dzieci w wyborze bezpiecznych dla nich zachowań
  • jak mądrze uczyć kontroli nad życiem i brania odpowiedzialności za siebie
  • jak budować w dziecku uczucie wysokiej samoakceptacji i wiary w siebie
  • jak sprawić, by dziecko się uczyło i osiągało sukcesy