ZSOiT to szkoła o długiej historii i bogatej tradycji. Początki szkoły sięgają 1945 r. Powstała jako Państwowe Gimnazjum Technologiczne i Elektryczne, które wraz z Liceum Pedagogicznym i Szkoła Handlową mieściło się przy ulicy Nowowiejskiej. W roku szkolnym 1948/49 przeniesiono siedzibę szkoły na ul. Wynalazców.   W 1949 r. rozpoczęto kształcenie przyszłych chemików w Gimnazjum Przemysłu Chemicznego. W trakcie istnienia szkoła zmieniała swój profil, zniknęły klasy zawodowe o specjalnościach: elektryk czy ślusarz i pod koniec lat 50 pozostał już tylko profil chemiczny.

W 1976 roku utworzono Policealne Medyczne Studium Zawodowe przygotowujące techników analityki medycznej. W 1977 roku wszystkie współistniejące szkoły połączono w Zespół Szkół Chemicznych. Od 1990 roku włączono do Zespołu Szkół nowy kierunek – Technikum Ochrony Środowiska.

We wrześniu 1994 roku rozpoczął się nowy rozdział w historii szkoły: rozpoczęło swą działalność III Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze. Tym samym Zespół Szkół Chemicznych został przekształcony w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który w 1999 roku otrzymał imię wielkiego umysłu doby oświecenia – Jędrzeja Śniadeckiego. W 2005 roku połączono Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych tworząc Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w skład którego weszły: III Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego i Technikum.

Przez te wszystkie lata szkoła wykształciła tysiące absolwentów. Jednak szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy i kwalifikacji, ale także kształtowania osobowości i wychowania, zdobywania umiejętności społecznych, wiedzy o regionie, kształtowania postaw patriotycznych, rozwoju kulturalnego. W ZSOiT mamy znany w Jeleniej Górze wolontariat, prężnie działający samorząd uczniowski, coroczny kiermasz ciast świątecznych, Dzień Europejski, pokaz talentów, kiermasz podręczników używanych. Otaczamy opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szanujemy integralność jednostki. Jesteśmy otwarci na inicjatywy młodzieży związane z działalnością artystyczną – plastyczną, fotograficzną
i muzyczną, z harcerstwem i turystyką.