EGZAMIN ZAWODOWY  –  2019
PISEMNY A59, A60 –
18 czerwca 2019

PRAKTYCZNY A59, A60 – 26-28 czerwiec 2019

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego: