Termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

                          Sesja 1 Zima 2022 (styczeń-luty 2022)

10.01.2022 (poniedziałek)  godz.9.00  sala 34

 CHM.03  „Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych”

część praktyczna -dokumentacja

10.01.2022 (poniedziałek)  godz.13.00  sala 34

AU.59 „Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych”

część praktyczna -dokumentacja

11.01.2022 (wtorek)  godz.9.30  sala 65

CHM.03  „Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych”

część pisemna- forma komputerowa

11.01.2022 (wtorek)  godz.12.00  sala 34

AU.60 „Wykonywanie badań analitycznych”

część pisemna

03.02.2022 (czwartek)  godz.9.00  oraz  godz. 15.00  sala 35

AU.60 „Wykonywanie badań analitycznych”

część praktyczna – wykonanie

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego:

organizacja egzaminu zawodowego

formuła 2017

Organizacja | Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (oke.wroc.pl)

formuła 2019

Organizacja | Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (oke.wroc.pl)

Komunikaty dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w częściach pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego – sesja styczeń-luty 2022.FORMUŁA 2012 i 2017:

PrzybPis_2012_2017z.pdf (oke.wroc.pl)

PrzybPra_2012_2017z.pdf (oke.wroc.pl)

FORMUŁA 2019:

PrzybPis_2019z.pdf (oke.wroc.pl)

PrzybPra_2019z.pdf (oke.wroc.pl)

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/