Termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

                          Sesja 2 Lato 2021 (czerwiec-lipiec 2021)

AU.60   Wykonywanie badań analitycznych

część pisemna  – 22 czerwca  godz. 12.00 sala 34

część  praktyczna model „w” -wykonanie   25 czerwca

godz.9.00    sala 35

godz.15.00  sala 35

CHM03  Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek     do badań analitycznych

część praktyczna model „d”-dokument 7 czerwca  godz.9.00  sala 34

część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu–  8 czerwca

godz.9.00    sala 65

godz.12.00  sala 65

EGZAMINY   POPRAWKOWE:

AU.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek     do badań analitycznych

część pisemna 22 czerwca godz. 10:00 sala 34

część praktyczna model d-  21 czerwca  godz. 13:00 sala 34

—————————————————————————-

A 60  Wykonywanie badań analitycznych

część pisemna 22 czerwca  godz. 12.00  sala 34

31 sierpnia 2021  ogłoszenie wyników dla sesji LATO 2021

8  września 2021   przekazanie dyplomów

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego:

komunikat w sprawie materiałów  i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym (formuła 2019)  w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Egzamin zawodowy | Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (oke.wroc.pl)

komunikat w sprawie materiałów  i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.  (formuła 2012 i 2017)  w sesji czerwiec-lipiec 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie | Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (oke.wroc.pl)

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/