Termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja LATO 2024

04.06.2024 (wtorek)  godz.10 oraz godz. 12.30   

( czas trwania egzaminu 60 min.) sala 65

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych

część pisemna -forma komputerowa

03.06.2024 (poniedziałek)  godz.9.00

( czas trwania egzaminu 180 min.)  sala 34

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych

część praktyczna- dokumentacja

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego:

organizacja egzaminu zawodowego formuła 2019

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.2.5 i 4.1 Informacji o sposobie organizowania
i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

część praktyczna – dokumentacja:

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów zawodowych opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna.Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne
lub może wymagać bezpłatnej rejestracji. Dostępne są także dodatkowe funkcje premium, ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu.