Termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

                          

Sesja zimowa 2023

09.01.2023 (poniedziałek)  godz.9.00   ( 180 min.) sala 34

CHM.03 „Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych”

część praktyczna -dokumentacja

10.01.2023 (wtorek)  godz.10.00 ( 60 min.)  sala 65

CHM.03 „Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych”

część pisemna- forma komputerowa

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego:

organizacja egzaminu zawodowego formuła 2019

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/zalaczniki-2012.docx?x94653

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/