W wyniku intensywnych działań w 2023 roku nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Warunkiem otrzymania wsparcia było podjęcie zróżnicowanych działań promujących rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w szkole i w środowisku lokalnym.

Z przyjemnością informujemy, że z NPRCz nasza biblioteka została doposażona w książki i elementy wyposażenia na kwotę 15000 zł.

Wybór tytułów książek konsultowany był z uczniami, rodzicami
i nauczycielami. Zakupiono 263 nowości wydawnicze, ponadto zmodernizowano stanowisko pracy bibliotekarza oraz zadbano o estetykę
i funkcjonalność wnętrza. Nowe tytuły to książki: romansowe, kryminały, obyczajowe, popularnonaukowe,  z dziedziny fantastyki, psychologii, dotyczące problematyki wykluczenia i niepełnosprawności.

Wszystkie osoby zainteresowane zakupionymi publikacjami serdecznie zapraszamy do biblioteki.

Małgorzata Pawlak