Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/23

Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Przedmiotowe Zasady Oceniania obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023.

Ubezpieczenie NWW na rok szkolny 2022/2023.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania na rok szkolny 2022/2023.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Dla Uczniów:

Dla Rodziców: