Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/24

Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Przedmiotowe Zasady Oceniania obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024.

Ubezpieczenie NWW na rok szkolny 2023/2024.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania na rok szkolny 2023/2024.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny -rok szkolny 2023/ 2024.

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Dla Uczniów:

Dla Rodziców: