IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosować technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

https://it-szkola.edu.pl/

Nasza szkoła przystąpiła do tego projektu w 2012 roku. Nasi uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z zasobów platformy podnosząc swoje wiadomości i umiejętności z zakresu ICT.
Ranking IT-szkola (miejsce / ilość szkół uczestniczących w projekcie w woj. dolnośląskim):
2018 – 7 miejsce /na 50 szkół
2017 – 7 miejsce /na 50 szkół
2016 -10 miejsce /48 szkół
2015 – 12 miejsce / 42 szkoły
2014 – 7 miejsce / 40 szkół
2013 – 3 miejsce / 33 szkoły