Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
Al. Jana Pawła II 25,58-506 Jelenia Góra

tel. 75 75 228 81
tel. 75 75 228 82

e-mail: sekretariat@zsoit.jgora.pl

Formularz kontaktowy:

    Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Al. Jana Pawła II 25,58-506 Jelenia Góra, tel. 75 75 228 81, e-mail: zsoit_jg@vp.pl.

    Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Kubiak.

    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez administratora danych. Ich przekazanie upoważnionym podmiotom może nastąpić na podstawie i w granicach prawa. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych.
    Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.