DYREKTOR SZKOŁY – Elwira Kozak

Z-ca DYREKTORA – Sylwia Kuźniewska

Z-ca DYREKTORA – Beata Krop

PEDAGOG – Bożena Fijałkowska

WYCHOWAWCY KLAS – rok szkolny 2023/2024: