KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W JELENIEJ GÓRZE.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZSOiT

Druk: DANE KONTAKTOWE DO RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DANE KONTAKTOWE DO RODZICÓW

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku.

zgody na przetwarzanie danych