Piątek 23.04.2021 nieobecni  nauczyciele:p.M.Górak-Pniak, p.C.Świąder

nauczyciele na egzaminie:

p.M.Mucowska, p.M.Huminiłowicz  ( od 2 do 5 lekcji)

Do 25 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół ponadpodstawowych,