21.06.2021 poniedziałek  nieobecni  nauczyciele: p.A.Szemberski, p.J.Figel

Lekcje skrócone 21.06.2021 od 3 lekcji

 (ze względu na wysokie temperatury)

3. 9:45- 10:10

4. 10:15- 10:40

5.10: 45- 11:10

6.11:20- 11:45

7.12:00-12:25

8.12:30- 12:55

godzinaKlasa/grupaZmiana/zastępstwo
22cp gr.p.A.Szemberskiświetlica
32ap gr.p.A.Szemberskiświetlica
42ep gr.p.A.Szemberskiświetlica
5E5świetlica
6E26świetlica

Zastępstwo na dyżurze: