27.09 .2023 środa nieobecni  nauczyciele: p.S.Czesna,p.M.Dąbrowska,

p.Lisowska- wycieczka do Krakowa ( część 2ta)

Wyjazd grupy do Erftstadt- p.Figel, p.Deka

1a- wycieczka p.Fabijańska, p.Jaguś, p.Winiarska

godzinaKlasa/grupaZmiana/zastępstwo
11ta gr.p.Figel 5ta gr.p.Winiarska,  D 35W domu
11dp.Gomułka
2i 3A1, A 2świetlica
22ep.Gomułka
24taj.polski p.Kozak
32bp.Kamińska-Kawa
4D 30j.niem p.Brzezik
42cz. wych p.Pawłowicz
44cj.pol p.Kozak
41tap.Zdanowicz s. konf
4E 37, E 36, E 33świetlica
5D 40p.Brzezik
5E 46, E 45świetlica
52taświetlica
51fDo domu
52ep.Fijałkowska
62taJa.ang, p.Krop, p.Matyszczuk-Kizgin
61fDo domu
63dp.Fijałkowska
6E 40, 3cświetlica
64e gr.świetlica
7D 34, D 32świetlica
72bDo domu
72dświetlica