Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów dla absolwentów szkoły podstawowej

Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum na rok szkolny 2023/2024.

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum wraz z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Jelenia Góra na rok szkolny 2023/2024.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 1/2023.

Adres logowania dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej: https://dolnoslaskie.edu.com.pl