Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2024/ 2025.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych na rok szkolny 2024/ 2025 wraz z terminarzem rekrutacyjnym.

Zasady rekrutacji do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra na rok szkolny
2024/ 2025.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.

Adres logowania dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej: https://dolnoslaskie.edu.com.pl