W naszej szkole od kilku lat działa Koło Psychologiczne, w skład którego wchodzą głównie uczniowie klas pierwszych.

Członkowie Koła rokrocznie uczestniczą w wykładach i konferencjach naukowych na Uniwersytetach i uczelniach psychologicznych i pedagogicznych w Polsce.
Głównym celem zajęć w ramach Koła jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań psychologiczno – pedagogicznych i przygotowanie do pełnienia ról w życiu społecznym.

Uczestnictwo młodzieży w zajęciach umożliwia zwiększanie wiary w siebie, poczucia własnej wartości, rozpoznawanie i wyrażanie emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – 1 godz. lekcyjną stosownie do planu lekcyjnego uczestników koła.