Wolontariat w naszej szkole pod nazwą „My dla Świata” działa od ponad 10 lat. Koordynatorem jest pedagog – Bożena Fijałkowska. Co roku w wolontariacie działa około 40 młodych zapaleńców.

Głównym założeniem wolontariatu jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Daje on też możliwość nawiązania przez szkołę współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz środowiska lokalnego.

   

Cykliczne i coroczne działania wolontariuszy, którymi koordynuje i bierze w nich udział opiekunka – Bożena Fijałkowska

 1. W związku z obchodami Dnia Seniora wolontariusze od 9 lat pomagają osobom starszym w robieniu zakupów i przemieszczaniu się do przychodni zdrowia, aptek, urzędów.
 2. Również od 8 lat młodzież organizuje dzieciom z Domu Dziecka „Nadzieja” zabawę mikołajkową z prezentami, a także pomaga dzieciom w nauce.
 3. Każdego roku w związku z obchodami Dniem Chorego lub przed świętami wolontariusze odwiedzają chorych w ZOL-u „Caritas” prezentując program artystyczny, a niektórzy z nich pomagają na co dzień chorym osobom w cierpieniu i zmaganiu się z chorobą.
 4. Od kilku lat grupa wolontariuszy pomaga w przeprowadzeniu akcji dla dzieci z ubogich rodzin „Mamo tato zabierz mnie do kina” z okazji i Dnia Dziecka oraz Mikołajek organizowanej przez TPD
 5. Wolontariusze pomagają rodzinom ubogim i dotkniętym przez los w poprawie warunków bytowych poprzez zbiórkę żywności, mebli, i odzieży m.in.  rodzinie naszego ucznia, którego siostra jest niewidoma.
 6. Każdego roku starsi wolontariusze biorą udział w akcji honorowego oddawania krwi i szpiku kostnego. Nie tylko organizują tę akcję, ale również sami oddają krew bądź rejestrują się w banku kandydatów na dawców szpiku.
 7. Od kilku lat pomagają choremu na stwardnienie rozsiane młodemu jeleniogórzaninowi do niedawna studentowi, kwestując i organizując zbiórkę nakrętek na jego leczenie.
 8. Wolontariusze biorą również udział w działaniach „Szlachetnej Paczki”.
 9. Dzięki pozyskanym przez siebie funduszom wspomogli budowę i wyposażenie Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu
 10. Na prośbę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dwukrotnie wolontariusze aktywnie pomagali w organizacji „Biegu Piastów” w Jakuszycach.
 11. Pomogli kilka razy w zbiórce karmy i posłania dla zwierząt ze schroniska;
 12. Kilkakrotnie pomogli w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych.
 13. Wolontariusze razem z wszystkimi uczniami naszej szkoły włączyli się do jeleniogórskiej zbiórki środków czystości dla mieszkanek Domu Samotnej Matki w Pobiednej.
 14. Nasi wolontariusze w roku 2015 przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Okulary dla Afryki” organizując w swoim środowisku oraz szkolnym zbiórkę niepotrzebnych okularów leczniczych dla ludzi w Afryce oraz w latach 2016 i 2020 do akcji „Opatrunek na Ratunek” . Również dzięki inicjatywie wolontariuszy nasi uczniowie adoptowali szkołę w Afryce.

      

Oprócz działań charytatywnych wolontariusze również biorą czynny udział w organizowanych przez opiekuna wolontariatu B. Fijałkowską konferencjach.

Nasz wolontariat „My dla świata” został Laureatem V edycji ogólnopolskiego Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana 2015” w kategorii grupa wolontariacka, a koordynatorka wolontariatu Bożena Fijałkowska otrzymała tytuł Doktora Akademii Aktywności Młodych została zwycięzcą V edycji ogólnopolskiego Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana 2015” w kategorii Animator Aktywności Młodych.

Również pani B. Fijałkowska w roku 2014 została laureatką konkursu „Oni zmieniali Jelenią Górę w okresie ostatnich 25 lat” oraz w ub. roku została wybrana do grona „Zwykłych i niezwykłych Jelonki.com”, a jeszcze rok wcześniej „Wolontariuszem Roku” w Jeleniej Górze.