Ze środków pozyskanych w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn.: ,, Strzelnica w Powiecie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy Al. Jana Pawła II, utworzono Wirtualną Strzelnicę. W ramach pozyskanej dotacji przy udziale środków własnych, zaadaptowano pomieszczenie w budynku szkoły, zakupiono system ,,Pojedynek”. Zakupiony system jest kompletnym systemem, działającym w oparciu o wirtualną rzeczywistość, wykorzystującym repliki broni strzeleckiej wyposażone w urządzenia laserowe , posiadające Certyfikat stwierdzający, że urządzenia te są bezpieczne i emitują wiązkę światła w paśmie niewidzialnym, zaliczone do klasy I. System posiada ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, z możliwością płynnej zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy, placu ćwiczeń, otwartych przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych (deszcz, pełne słońce, tereny zielone, tereny miejskie). Strzelnica posłuży uczniom jeleniogórskich szkół, a także organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa.

Miasto Jelenia Góra pozyskało środki w wysokości 196 760,00 zł. , wkład własny: 52 750,00 zł, wartość zadania 249 510,00 zł.

Informacje do systemu Pojedynek: https://pojedynek.com/

Uroczyste otwarcie Wirtualnej Strzelnicy
odbyło się 3 stycznia 2024 r. o godz. 9:00.

Pierwsze zajęcia odbędą się 31. 01. 2024 r.