Karta zgłoszenia do konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego.