Tydzień Uważności w ZSOiT zakończył się wycieczką klasy 1b na Witoszę
i Sołtysią Górę. Dzięki magicznym kartom wróżki oraz unoszącemu się nad nami duchem Rischmanna stworzyliśmy intrygującą opowieść o naszym wypadzie. Pamiętajcie! Uważność to skupienie uwagi na odczuciach tu
i teraz.

L. Rzepka S. Czesna