I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biznes i turystyka w czasach niepewności”. Nasza zdolna młodzież w roli prelegentów, współorganizatorów i publiczności. Gratulujemy i jesteśmy bardzo dumni.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
Decathlon Jelenia Góra
ZSOiT w Jeleniej Górze