Informacja od pedagoga szkolnego dotycząca dokumentacji stypendium, zasiłku i wyprawki szkolnej  roku szk. 2021/22