Przedmiotowe Zasady Oceniania – języki obce.

Przedmiotowe Zasady Oceniania – język polski.