Liceum Ogólnokształcące (dla absolwentów gimnazjum)

Nauka trwa 3 lata

Klasa psychologiczna (psychologia, pedagogika i socjologia)

Przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach:

psychologia, pedagogika, socjologia, logopedia, dietetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, mediacja międzykulturowa, logopedia z audiologią

Klasa artystyczna (teatr, film, muzyka, taniec, literatura, sztuki plastyczne)

Przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach:

teatrologia, kulturoznawstwo, szkoły aktorskie, uczelnie artystyczne, edukacja artystyczna, wzornictwo, scenografia, reżyseria

Klasa językowa z elementami kultury i j. włoskiego (nauka języków obcych,turystyka)

Przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach:

filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, obsługa turystyczna, stosunki międzynarodowe

Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego (problematyka bezpieczeństwa, sport, prawa człowieka, zasady funkcjonowania państwa)

Przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach:

bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja,uczelnie specjalistyczne kształcące do pracy w policji, straży pożarnej, wojsku, służbie celnej

Klasa biologiczno-chemiczna (nauki przyrodnicze)

Przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach:

medycyna, farmacja, biologia, chemia, weterynaria, technologia ropy i gazu, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, AWF, WAM, kosmetologia, inżynieria chemiczna i procesowa

Klasa matematyczna (nauki ścisłe i informatyczne)

Przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach:

budownictwo, architektura, matematyka, fizyka, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, logistyka, ekonomia, finanse, bankowość

Klasa humanistyczna (literatura, historia, archeologia, polityka, komunikacja społeczna)

Przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach:

prawo, administracja, dziennikarstwo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, archeologia, logopedia, lingwistyka, teatrologia

Klasa usportowiona (zajęcia sportowe)

Przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach:

AWF, turystyka, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne

Z życia szkoły

 • Udział w programach unijnych
 • Zajęcia w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Ekonomicznym
 • Wolontariat
 • Warsztaty przedmiotowe (wyjazdowe i stacjonarne)
 • Akademia dla rodziców
 • Olimpiady
 • Konkursy
 • Wyjazdy na konferencje naukowe
 • Wycieczki
 • Zawody sportowe
 • Projekty artystyczne przy współpracy z instytucjami kultury np. Teatru Cinema
 • Szkolny punkt doradztwa zawodowego
 • Całoroczny kiermasz podręczników używanych
 • Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym (teatr, kino, galerie sztuki)
 • Bezpieczeństwo – karta szkolna w systemie elektronicznym „Bezpieczna i nowoczesna szkoła”

Baza szkoły

 • Nowy przystanek PKP (w pobliżu)
 • 3 pracownie komputerowe, sieć WiFi
 • 3 laboratoria chemiczne
 • Dwie sale gimnastyczne i szatnie
 • Siłownia
 • Sala lustrzana
 • Kompleks sportowy Orlik z rozległymi terenami zieleni
 • Lodowisko sezonowe „Biały Orlik”
 • Kort tenisowy
 • Strzelnica
 • Gabinet pielęgniarki i stomatologa
 • Sklepik szkolny
 • Świetlica
 • Punkt ksero
 • Szafki dla uczniów
 • Biblioteka
 • Winda dla osób niepełnosprawnych