Zastępstwa, 18.06.19, wtorek, nieobecni  nauczyciele: p.K.Pajewski, p.W.Kowcza, p.A.Fabijańska, p.Cz.Świąder, p.J.Zawiślański, p.R.Sobczak

 

godzina Klasa/grupa Zmiana/zastępstwo
1 1a W domu
2 i 3 A23 W świetlicy
4 2b gr W świetlicy
3 1c Geografia, p.J.Frackiewicz
5 1a Matematyka, p.A.Ćwiąkała
4 1d Zaj. z pedagogiem
6 N1 j.niemiecki, p.E.Lewicka
6 2fiz W świetlicy
6 2biol2 W świetlicy
7 2przyr W świetlicy
8