11.03.20  środa nieobecni  nauczyciele:   p.Baćkowska, p.Salamon, p.Huminiłowicz, p.Zawiślański- od 4 lekcji

 

6 lekcja-  – konkurs Sudoku s. 203 p. Cywka

 

godzina Klasa/grupa Zmiana/zastępstwo
3 1 cg Wf p.Łobocki
3 i 4 A 31 j.ang p.Łubińska s.303
3 i 4 A 34 j.ang p.Mucowska
4 1 ap p.dziennikarstwa p.Górak s.302
4 Wf gr 1 efp p.Zawiślański Wf p.Łobocki
5 3 jpol1 świetlica
5 1bp wf gr. p.Zawislański świetlica
6 3 jpol1 świetlica
6 1bp wf gr.p.Zawiślański świetlica
5 i 6 A 23 świetlica
5i 6 A 22 j.ang p.Winiarska
7 1 cg Do domu
7 1adg ch. wf gr.p.Zawiślański Do domu
8 1tap wf gr.p.Zawiślański Do domu