Zastępstwa, 18.02.19, poniedziałek, nieobecni  nauczyciele: p.J.Frąckiewicz, p.S.Szwaja, p.A.Ćwiąkała

kl 2b, 2d, 2j.pol1, 2j.pol1 wyjście po 3 lekcji – p.M.Rodak-Baćkowska, p.M.Górak-Pniak, p.M.Pawlak, p.B.Ostrowska,

na 4 lekcji konkurs matematyczny w s.103, 302, 303- p.M.Huminiłowicz, p.M.Salamon, p.A.Fabijańska

godzina Klasa/grupa Zmiana/zastępstwo
1 i 2 3geo1 W domu
2 2ta j.niemiecki, p.D.Kwiatkowska
3 2geo1 W świetlicy
3 KC W świetlicy
4 3e j.polski, p.B.Kuźmińska
4 1d Wos, p.R.Sobczak
4 KC W świetlicy
4 3d W świetlicy
4 1b wdż
4 A21, A24, A23 Wyjście /  W świetlicy
5 3geo2 W świetlicy
5 2c Pbb, p.J.Krakowska
5 1ta Matematyka, p.B.Polowczyk, s.204
5 2a Matematyka, p.J.Curyło, s.203
6 i 7 2geo2 W świetlicy
7 i 8