20.01.2020  poniedziałek  nieobecni  nauczyciele: p.M.Górak-Pniak,

p.T.Bałuta- od 11.30

6  lekcja- świetlica

– spotkanie dla uczniów klas maturalnych  z przedstawicielami PWSzZ w Legnicy

 

godzina Klasa/grupa Zmiana/zastępstwo
1 i 2 2a W domu
3 1 ag Edb p.Horbacz  s. 302
4 2a gr.. Górak- Pniak świetlica
5 1 bg, 1 cg wf gr.p.Bałuta świetlica
5 3c Matematyka p.A.Ćwiąkała s.202
6 3c Spotkanie w świetlicy
6 2a, 2c wf gr.p.Bałuta  
7 i 8 3b, 3 d wf gr.p.Bałuta  Do domu