Zastępstwa, 14.12.18, piątek, nieobecni  nauczyciele: p.J.Winiarska, p.Cz.Świąder,

p.A.Fabijańska, p.E.Jaguś – wycieczka kl 1d

wyjścia do kina:

1-4 lekcja  – 2a, 2his, 3his1, 2c, 2d, 1a, 2ta- p.K.Koper, p.P.Łobocki, p.B.Polowczyk, p.J.Zawiślański, p.A.Ćwiąkała

4-8 lekcja  – 3his2,  2wos, 3wos -p.U.Kozłowska, p.R.Sobczak

 

godzina Klasa/grupa Zmiana/zastępstwo
1 1c j.polski, p.M.Górak-Pniak
1 i 2 A26 Wyjście do kina/ w domu
2 1b Pp, p.P.Nowakowski
2 3c Zaj. z wychowawcą, p.E.Lewicka
2 Wf  kl 3, gr p.P.Ł, p.J.Z, j.polski, p.M.Górak-Pniak, s.302
3 3biol1, A33 j.angielski, p.M.Mucowska, s.23
3 4tc Zaj. z wychowawcą, p.M.Siegieńczuk
4 3ta gr j.polski, p.M.Górak-Pniak, s.302
4 Wf kl 1, gr p.J.Z Wf, p.S.Szwaja
4 A35, A36 j.polski, p.M.Rodak-Baćkowska, s.303
5 A35, A36 W świetlicy
5 4tc gr W świetlicy
5 3biol3 W świetlicy
5 2biol1 W świetlicy
6 3biol2, A23 W świetlicy
7 3e Do domu