Zastępstwa, 11.10.2019  piątek   nieobecni  nauczyciele: ————