ZakoA�czono rozgrywki w piA�kA� rA�cznA� dziewczA�t strefy miejskiej w rywalizacji szkA?A� ponad gimnazjalnych miasta Jeleniej GA?ry. Bezkonkurencyjne w rywalizacji tej kategorii wiekowej okazaA�y siA� dziewczyny z ZespA?A� SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych i Technicznych a�� tzw. popularny Chemik. A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�Tym samym ZSOiT wywalczyA� awans do pA?A�finaA�A?w strefy jeleniogA?rskiej, gdzie spotka siA� z 3 najlepszymi druA?ynami tej strefy wyA�onionych po zakoA�czeniu rozgrywek. A�Awans rA?wnieA? z drugiego miejsca otrzymaA�a druA?yna ZSE-T, gdzie o dalszA� rywalizacjA� powalczy w pA?A�finale strefy jeleniogA?rskiej,A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� ale juA? w BolesA�awcu.

Klasyfikacja koA�cowa:

 

  1. ZespA?A� SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych i Technicznych
  2. ZespA?A� SzkA?A� Ekonomiczno-Turystycznych
  3. ZespA?A� SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych nr 2
  4. ZespA?A� SzkA?A� Licealnych i Zawodowych nr 2
  5. ZespA?A� SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych nr 1

SkA�ad zwyciA�skiego zespoA�u: Sylwia JasiA�ska, Natalia Janas, Urszula ZieliA�ska, Roksana PyA�, Angelika Kurzynoga, Anna i Kamila Herbut, Barbara BarczyA�ska, Sara Michalewicz, Marcelina AscigaA�a

Opiekun: JarosA�aw ZawiA�laA�ski