SamorzA�d UczniowskiA�informuje:A�dnia 18A�lutego 2016 (czwartek) o godz.10.30 w sali 24 odbA�dzie siA� zebranie wszystkich przewodniczA�cych klas. Zebranie dotyczyA� bA�dzie imprezy FOOD-EXPO (DzieA� Zdrowej A�ywnoA�ci) z okazji 1. Dnia Wiosny (21.03.2016).A�ObecnoA�A� obowiA�zkowa!