Zebrania z rodzicami 18.12.15 o g 17.00A�(wszystkie klasy)