Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę żywności dla ucznia naszej szkoły. Dary przekazane zostały potrzebującej rodzinie ucznia. W akcję zaangażowało się wielu uczniów, ale także kilku pracowników naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy.

K.Pajewski