Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie.  Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Proszę o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie www.