Zapraszamy

A�na kolejne czytanie dramatu w JCK
7 LISTOPADA o godzinie 18:00
w Sali Widowiskowej JCK
WSTA?P BEZPA?ATNY

W II etapie Konkursu a�zCzytajmy dramaty!a�? nadesA�ano 18 propozycji autorstwa takich dramatopisarzy, jak m.in. Zbigniew Herbert, WiesA�aw MyA�liwski, Martin McDonagh, Julia HolewiA�ska. Jury aktorskie w skA�adzie \\Bartosz Bulanda, Magda Drab (przewodniczA�ca), Joanna Gonschorek, Bogdan Grzeszczak, Magda Skiba i Albert PyA�k zdecydowanA� wiA�kszoA�ciA� gA�osA?w wybraA�o do realizacji w formie dramatyzowanego czytania dramat A?aknA�A� Sarah Kane w przekA�adzie Iwony Libuchy. a�zSztuki Sarah Kane i sama postaA� autorki wzbudziA�y szerokie zainteresowanie w A�wiecie teatru, znane sA� ich gA�oA�ne realizacje, jednak dotychczas nie byA�y one prezentowane na legnickiej sceniea�? a�� argumentowali jurorzy, podkreA�lajA�c rangA� artystycznA� tego dramatu.

Czytanie sztuki Sarah Kane A?aknA�A� w ktA?rym wezmA� udziaA� aktorzy legnickiego teatru Bartosz Bulanda, Magda Drab, Joanna Gonschorek, Bogdan Grzeszczak, Magda Skiba i Albert PyA�k wyreA?yseruje Konrad Dworakowski

Konrad Dworakowski (ur. 1975) jest aktorem, reA?yserem, scenografem teatralnym. W ciA�gu trwajA�cej od 1998 roku aktywnoA�ci scenicznej przygotowaA� ponad 30 premier na scenach lalkowych i dramatycznych caA�ej Polski, m.in. a�zPippi PoA�czoszankA�a�? w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie (2008), a�zHistoriA� wystA�pnej wyobraA?nia�? (2010) oraz a�zBalladyny i romansea�? (2013) w A�A?dzkim Teatrze Pinokio, a�zMikrokosmosa�? we WrocA�awskim Teatrze Pantomimy (2011). Jego przedstawienia wielokrotnie nagradzano na krajowych festiwalach. Od 2009 roku Dworakowski peA�ni funkcjA� dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Pinokio w A?odzi.

Czytania sztuki A?aknA�A� odbA�dA� siA� w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy (6 listopada), JeleniogA?rskim Centrum Kultury (7 listopada) i Teatrze Lalki i Aktora w WaA�brzychu (8 listopada), Wszystkie o godz. 18.00. WstA�p wolny.