Zakończeniu roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów odbędzie się 29.04.2021 o godz.14:00 na platformie Teams. Kody zostały przesłane przez wychowawców.

Zmiana harmonogramu odbioru świadectw w związku z aktualnymi wytycznymi MEiN

30.04.2021

Sala 66 – 3a   godz.8:00- 8:30  uczniowie z numerami w dzienniku od 1- 10

                       Godz.8:30- 9:00- uczniowie z numerami w dzienniku od 11-22

                       Godz.9:30- 10:00 uczniowie z numerami w dzienniku od 23- 32

 Sala konferencyjna   3d   godz. 10:00- 10:30  uczniowie z numerami w dzienniku od 1- 10

                      Godz.10:30- 11:00- uczniowie z numerami w dzienniku od 11- 21

                     Godz.11:00- 11:30 uczniowie z numerami w dzienniku od 22- 28

Sala 66   3b godz. 11:30- 12:00- uczniowie z numerami w dzienniku od 1-12

                     Godz. 12:00- 12:30 uczniowie z numerami w dzienniku od 13- 24

 Sala konferencyjna   4ta    godz.12:30- 13:00