W dniach 01.12. oraz 05.12. 2023 r. terapeutki z Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR przeprowadziły w klasach: 1b, 3b, 2d, 2e zajęcia warsztatowe dotyczące ryzykownych zachowań.

Pedagog B. Fijałkowska