W dniu 5.04.2022 uczniowie z klas psychologicznych brali udział w zajęciach warsztatowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zostali zapoznani
z warunkami studiowania na tej uczelni. Młodzież miała okazję ugruntować wiedzę ze szkolnych zajęć pedagogiki i psychologii nt. komunikacji i poczucia własnej wartości.

Opiekunowie : B. Fijałkowska, D. Sadownik.