XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Główny Komitet OWE, pragnie poinformować, że w związku z decyzją  MEN o terminie ferii zimowych 4-17 stycznia 2021 r, zaplanowany na 7 stycznia  termin etapu podstawowego XXXV I edycji ulegnie zmianie. Mimo, że zwróciliśmy się do MEN( 21 11. br.) o wskazania, kiedy w styczniu etap ten się może odbyć , nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Planujemy przeprowadzenie eliminacji stopnia podstawowego w styczniu 2021 r. Jeśli termin ostatecznie zostanie ustalony i zaakceptowany przez MEN, niezwłocznie o tym poinformujemy wszystkich zainteresowanych.

Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2020 (ekoolimpiada.net.pl)

Literatura obowiązująca | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2020 (ekoolimpiada.net.pl)

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły  do udziału  w olimpiadzie  oraz na najbliższy cykl  przygotowań .

Kontakt: e.jagus.zsoit@gmail.com