XXV edycja Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

„Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową…”

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności  stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.”

W dniu   04.12.2020 odbył się etap okręgowy  XXV Olimpiady  Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Wzięły w nim udział uczennice naszej szkoły, które wygrały etap szkolny :

Joanna Niedzielska kl. 2ep

 Marta Dobrowolska  kl.3c

Gratulujemy!

 Kolejna edycja olimpiady już w przyszłym roku. Tematyką wiodącą będzie Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia” .  Zapraszam wszystkich chętnych  na cykl przygotowań do udziału w olimpiadzie.

Kontakt: e.jagus.zsoit@gmail.com 

                                                                                                                 Edyta Jaguś