6 grudnia uczniowie klasy 1a i 3c obejrzeli wystawę malarstwa Zdzisława Beksińskiego we Wrocławiu. Wystawę wzbogaciła prelekcja na temat życia
i etapów rozwoju artysty malarza, rysownika i fotografa prowadzona przez przyjaciółkę zamordowanego Beksińskiego aktualnie pracującą w Muzeum na Zamku Królewskim w Sanoku. Była to bardzo wzruszająca opowieść
o człowieku, którego sztuka wykraczała poza ramy trendów panujących
w czasie jego życia. Następnie uczniowie obejrzeli pokaz multimedialny przedstawiający ewoluowanie Beksińskiego jako artysty malarza. Pokazowi towarzyszyła niesamowita muzyka stworzona specjalnie na potrzeby tego obrazu wizualnego.