W Szkolnym Konkursie Ortograficznym wziA�A�o udziaA� 35 osA?b z klas I – III. Komisja konkursowa nagrodziA�a nastA�pujA�cych uczniA?w:
1. Daniela WA?jtowicza z klasy 2 e
2. NataliA� Schitzke z 3 c
3. KamilA� KowalskA� z 2 d

WyA?nej wymienieni uczniowie reprezentowaA� bA�dA� naszA� szkoA�A� na XIV dyktandzie dla uczniA?w szkA?A� ponadgimnazjalnych z Jeleniej GA?ry i okolic, ktA?re odbA�dzie siA� 9 marca 2017 roku w Zespole SzkA?A� Licealnych i Zawodowych nr2 w Jeleniej GA?rze.

Ponadto Komisja wyrA?A?niA�a nastA�pujA�ce osoby:
1. Sylwie GrabowskA� – 1 e
2.MarcelinA� Fabin – 1b
2.ElizA� Frydlewicz – 1d

Gratulujemy i dziA�kujemy za uczestnictwo

Nauczyciele j. polskiego