We wtorek 22 wrzeA�nia 2015r w naszej szkole odbyA�o siA� spotkanie uczniA?w klas pierwszych oraz 2d z niepeA�nosprawnymi sportowcami.

OpiekA� nad imprezA� sprawowaA�a mgr Sylwia Szwaja.

Przedstawicielami Paraolimpijskiej Kadry Polski w szermierce na wA?zkach byli czA�onkowie Fundacji Akademia Integracji.

Warsztaty prowadzone byA�y w ramach programu :

a�?WYGRAJ A�YCIE DZIA?KI MARZENIOMa�?.

Obecni na spotkaniu Mistrzowie Aswiata, czA�onkowie Kadry Polski opowiedzieli nam o swoich doA�wiadczeniach zwiA�zanych z niepeA�nosprawnoA�ciA�, marzeniami, pasjami i sA�aboA�ciami.

Zaprezentowali wspaniaA�A� dyscyplinA� sportowA�, jaka jest szermierka na wA?zkach.

Dodatkowo przekazali wiele informacji jakich zachowaA� naleA?y unikaA� ,aby nie doszA�o do wypadkA?w ,koA�czA�cych siA� niepeA�nosprawnoA�ciA�.
Uczniowie mogli dowiedzieA� siA�, jak wyglA�da A?ycie osA?b niepeA�nosprawnych, i jak zmieniA�o siA� podejA�cie do niepeA�nosprawnoA�ci w Polsce i na A�wiecie. Przekonali siA� rA?wnieA?,A?e sport stanowi wspaniaA�A� alternatywA� i doskonaA�y sposA?b na speA�nianie swoich marzeA� i samorealizacjA�.

ChA�tni uczniowie mieli moA?liwoA�A� podjA�cia lekcji fechtunku z rA�k Paraolimpijskich MistrzA?w.