8 marca 2017 uczniowie klas 2b i 2Tc byli na wycieczce dydaktycznej we WrocA�awiu. WycieczkA� zorganizowaA�a p. Barbara KuA?miA�ska, a dodatkowA� opiekA� sprawowaA�a p. Maria SiegieA�czuk.

W pierwszej kolejnoA�ci uczniowie wziA�li udziaA� w autorskim spektaklu Bente Kahan pt.: Wall Strasse 13 (Breslau/WrocA�aw 1933-68). Spektakl odbyA� siA� w ramach „Dni Kobiet” w Centrum Kultury A�ydowskiej w Synagodze Pod BiaA�ym Bocianem.

Po spektaklu przeszliA�myA� uliczkami WrocA�awia na rynek do „Muzeum Pana Tadeusza”. Tam uczniowie wziA�li udziaA� w lekcji muzealnej, w czasie ktA?rej poznali literaturA� i sztukA� epoki romantyzmu.

canvaszd1A�A�A� zd2 zd3A�A� zd4A�A� zd5A�A� zd7