SAMORZA�D UCZNIOWSKI informuje, A?e na zebraniu w dniu 12.05.2016 WIKTORIA ORNAF z 1D zostaA�a wybrana na zastA�pcA� przewodniczA�cego RSU. Gratulujemy!