ZARZĄDZENIE NR 3.2021

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie odwołania wyborów do

Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry,

zarządzonych na dzień 9 grudnia 2021 r.