SamorzA�d Uczniowski informuje:

26.09.2016 odbA�dA� siA�

WYBORY do RADY SamorzA�du Uczniowskiego.

  1. W 4 tygodniu wrzeA�nia odbA�dA� siA� wybory do Rady SamorzA�du Uczniowskiego (09.2016 – poniedziaA�ek).
  2. Kandydatami do SU mogA� byA� uczniowie wszystkich klas.
  3. Od kandydatA?w wymaga siA� nienagannej postawy oraz dobrych wynikA?w w nauce.
  4. Osoby zainteresowane pracA� w SU powinny zgA�osiA� siA� po KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA do opiekuna SUK.Pajewskiego (sala 24).
  5. Termin zgA�oszeA� mija 16 wrzeA�nia 2016.
  6. TydzieA� przed terminem wyborA?w zostanie ogA�oszona lista kandydatA?w i rozpocznie siA� kampania wyborcza.
  7. PrzewodniczA�cym zostanie kandydat z najwiA�kszA� iloA�ciA� gA�osA?w.

A�

ZachA�cam wszystkich tych, ktA?rym zaleA?y na pracy dla spoA�ecznoA�ci uczniowskiej, do wziA�cia udziaA�u w wyborach do Rady SamorzA�du Uczniowskiego.