JuA? od trzech lat uczniowie klas matematyczno-fizycznych z III LO (Chemika) w Jeleniej GA?rze regularnie wspA?A�pracujA� z Uniwersytetem Ekonomicznym. To juA? nie tylko honorowy patronat, ale wspA?lnie realizowane zajA�cia , wykA�ady, a na koniec zajA�A� matematyczne kolokwium A�na poziomie uniwersyteckim przygotowywane i sprawdzane przez dr MirosA�awA� Sztemberg-LewandowskA�. Realizatorem tego projektu z e strony szkoA�y jest p. JarosA�aw Cywka.

23 czerwca br. w auli UE odbyA�o siA� uroczyste zakoA�czenie tegorocznej edycji. Certyfikaty wrA�czyA�a dziekan wydziaA�u EZiT prof. dr hab. ElA?bieta Sobczak. A wA�rA?d wynikA?w noty 90-100%. Najlepsza okazaA�a siA� Ania Jakubcewicz uczennica kl. IIB LO, ktA?ra rozwiA�zaA�a bezbA�A�dnie wszystkie zadania, m.in. te dotyczA�ce rozwiA�zywania ukA�adA?w rA?wnaA� metodA� Gaussa, obliczania wyznacznikA?w wyA?szych rzA�dA?w czy obliczania pola przy pomocy caA�ki oznaczonej. Pewnie dla wiA�kszoA�ci brzmi to jaka�� czarna magia, ale dla naszych uczniA?w ma to sens.

Na koniec pytanie o celowoA�A� takich zajA�A�. Bo moA?na zapytaA�, po co zamA�czaA� licealistA?w takimi zadaniami? Odpowiedzi poszukajmy w wypowiedziach juA? studentA?w UE i Politechniki WrocA�awskiej.

 

a�zBardzo mi siA� przydaA�o, miaA�em duA?y handicap nad moimi rA?wieA�nikami . DuA?o znajomych miaA�o problemy z matematykA� , myA�lA� A?e i ja miaA�bym je , gdyby nie fakt ,A?e juA? wczeA�niej miaA�em do czynienia z materiaA�ema�?. a��Maciej Firlej (Uniwersytet Ekonomiczny, ekonomia)

albo

a�z DziA�ki tym zajA�ciom na Uniwersytecie Ekonomicznym i ich wytA�umaczeniu przez Pana CywkA�, studiowanie na Politechnice WrocA�awskiej okazaA�o siA� o wiele prostsze. WidziaA�em jak inni mA�czyli siA� z analizA� matematycznA�A� i z algebrA�, a ja po prostu zaliczyA�em oba te przedmiotya�? a�� Wojciech Sadocha (Politechnika WrocA�awska, wydziaA� elektryczny automatyka i robotyka)

 

I jeszcze studentki:

a�zWykA�ady na UE w LO traktowaA�am tak jak pozostaA�e lekcje matematyki, ale muszA� przyznaA�, A?e poczuA�am dumA�, A�kiedy okazaA�o siA�, A?e caA�a moja klasa zdaA�a egzamin( dowiedzieliA�my siA� pA?A?niej, A?e studenci mieli z nim niemaA�y problem). Dopiero na studiach odkryA�am wielkA� przydatnoA�A� tych zajA�A�. RobiA�c sobie tylko maA�A� powtA?rkA� w trakcie studiA?w, nie miaA�am A?adnego problemu ze zdaniem przedmiotA?w matematycznych, a w szczegA?lnoA�ci algebry.a�? a�� Wiktoria Obrycka (Politechnika WrocA�awska, mechanika i budowa maszyn)

a�zNa pierwszych zajA�ciach z matematyki w I semestrze na Uniwersytecie Ekonomicznym moi znajomi z uczelnianej A�awki byli przeraA?eni gdy zobaczyli program zajA�A�. Ja popatrzyA�am na to ze spokojem, gdyA? wiedziaA�am, A?e nie bA�dzie mi to sprawiaA�o problemA?w.a�? – Karolina Koksanowicz (Uniwersytet Ekonomiczny, zarzA�dzanie)

A�

Czy to nie jest najpiA�kniejsze podsumowanie roku szkolnego 2015/2016? Wg nas da siA� to jakoA� policzyA� J

Autor artykuA�u: JarosA�aw KotliA�ski

Anna Jakubcewicz odbiera certyfikat - wynik 100%