Od przyszłego roku szkolnego edukacja klas: usportowiono – turystycznej i psychologicznej odbywa się pod patronatem Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Pani Dyrektor podpisała dziś porozumienie o współpracy. Planów i pomysłów mamy wiele. Wierzymy, że to początek ciekawej przygody.

Celem porozumienia jest:
1) Zacieśnienie wzajemnych kontaktów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących działania stron.
2) Propagowanie i współuczestniczenie w innowacjach dydaktycznych, programach edukacyjnych, projektach unijnych.
3) Wzajemna współpraca w tworzeniu nowych kierunków nauczania.
4) Poszukiwanie i analizowanie nowych obszarów nauczania.