Ogólnopolski Konkurs Grantowy okazji obchodów Roku Matematyki pn.: „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”.

Senat RP ustanowił rok 2019 „Rokiem matematyki”. Fundacja mBanku ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy okazji obchodów Roku Matematyki pn.: „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w formie audiowizualnej, tekstowej bądź graficznej. Może to być na przykład filmik, komiks, blog, grafika, gazetka szkolna, prezentacja, aplikacja mobilna.

Prace należy złożyć do 26 kwietnia 2019 r. 

Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do swoich nauczycieli matematyki.

 

Lista tematów konkursowych

 

  1. Przedstawiciele Lwowskiej Szkoły Matematycznej, która zasłynęła m.in. stworzeniem analizy funkcjonalnej. Współtwórcami tej szkoły byli Stefan Banach, jeden z najwybitniejszych polskich uczonych oraz Hugo Steinhaus, uznawany za ojca i patrona matematyki stosowanej w Polsce. Kolejni wybitni przedstawiciele tej szkoły to Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Juliusz Schauder, Stanisław Saks.
  2. Stanisław Ulam, od 1939 r. pracujący w USA, współtwórca bomby wodorowej, której podstawową ideą jest zasada konfiguracji Tellera-Ulama oraz metody Monte Carlo, uznanej za jeden z kilku najważniejszych algorytmów XX wieku (używanej do weryfikacji poprawności badań eksperymentalnych metodami rachunku prawdopodobieństwa, m.in. w CERN).
  3. Przedstawiciele Warszawskiej Szkoły Matematycznej:  Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Stefan Mazurkiewicz oraz Kazimierz Kuratowski.
  4. Związani z Warszawą Karol Borsuk i Samuel Eilenberg (od 1939 r. w USA), uważani za współtwórców topologii – odpowiednio – geometrycznej i algebraicznej.
  5. Stanisław Zaremba, prowadzący w Krakowie kluczowe prace nad analizą matematyczną, współzałożyciel Międzynarodowej Unii Matematycznej oraz Tadeusz Ważewski, współtwórca teorii metod topologicznych w badaniu równań różniczkowych i teorii sterowania.
  6. Antonii Zygmund i jego uczeń Józef Marcinkiewicz z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Pierwszy z nich uważany jest za ojca amerykańskiej szkoły analizy harmonicznej – the Chicago School of (hard) Analysis.
  7. Trzej poznańscy matematycy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy rozkodowali system szyfrowania niemieckiej maszyny kodującej Enigma.

 

Szczegółowe informacje:

https://www.mbank.pl/mfundacja/wielcy-polscy-matematycy/

https://www.mbank.pl/pdf/fundacja/wpm_regulamin_02_2019.pdf